Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

Rýchle informácie

4.10.2015

. Zhotovovanie ETICS podľa STN 73 2901:2015 a dve požiarne normy STN 73 0802/Z2

Vo Vestníku UNMS č. 8 z 25. 8. 2015 boli k 1. septembru 2015 uvedené ako platné tieto tri súvisiace technické normy: 1. STN 73 2901: 2015 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS); 2. STN 73 0802/Z2 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia; 3.STN 73 0834/Z2 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb viac

30.4.2015

Hodnotíme 36. ročník stavebného veľtrhu CONECO 2015, konaného od stredy 25. marca do soboty 28.marca 2015

CONECO 2015 v tradičnom spojení s výstavami RACIOENERGIA, STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA, CLIMATHERM, CONECOINVEST, SLOVREALINVEST so segmentom drevostavieb, pasívnych domov a zelených budov, pamiatok, s novou sekciou VODA sa konalo v dňoch 25. až 28. marca 2015 vo výstavnom areáli INCHEBA a.s. viac

29.4.2015

Prehľad vydaných licencií pre zhotoviteľov na vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS).

Posledné takéto hodnotenie z podkladov TSÚS n.o. sme uviedli v rýchlej informácii č. 72 pred dvoma rokmi, kde sme porovnávali výsledky za roky 2011 a 2012. V tom čase sa počet výrobcov ETICS, ktorí mali ETA alebo národné posúdenie (vtedy osvedčenie) stále zvyšoval a po evidovaných 41 systémoch ETICS v roku 2011 sa ... viac

15.4.2015

Doterajšia spolupráca s mediálnym partnerom JAGA GROUP, s.r.o v roku 2015

V schválenom pláne činnosti OZ ZPZ na rok 2015 v oblasti komunikácie je zapísaná úloha v spolupráci s mediálnym partnerom JAGA s.r.o. zaviesť v časopisoch Správa budov a Stavebné materiály od roku 2015 pravidelný stĺpec informácii OZ ZPZ pre odbornú a aj laickú verejnosť a to 4x ročne v časopise Správa budov a 3x ... viac

22.7.2013

Zákon č. 133/2013 Z. z., Vyhláška MDVRR SR č. 162/2013 Z.z. sú spolu s Nariadením EÚ č. 305/2011 o stavebných výrobkoch účinné v plnom znení od 1. júla 2013.

Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov implementuje Nariadenie č. 305/2011 na podmienky slovenského právneho poriadku, upravuje podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh Slovenskej republiky v medziach nariadenia a ustanovuje orgány aplikujúce nariadenie. Návrh zákona ... viac