Odborný seminár „Nové technické normy v procese zhotovovania ETICS“

OZ ZPZ v spolupráci s Technickým a skúšobným ústavom stavebným (TSÚS), n.o. poriada, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, odborný seminár „Nové technické normy v procese zhotovovania ETICS“ 

14. marca 2023 V hoteli TENIS, vo Zvolene. Seminár je určený predovšetkým, nie však výlučne, pre zhotoviteľov špeciálnych prác s uplatnením ETICS. Poskytnuté budú informácie o zmenách v licenčných podmienok na zhotovovanie ETICS, poznatky z praxe firiem, ktoré uvádzajú stavebný výrobok ETICS na trh a hlavne informácie o nových národných technických normách STN 73 2901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (vydaná k 1. februáru 2023) a STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť. Spoločné ustanovenia (vydaná k 1. marcu 2023). 

Pozvánku na seminár nájdete TU.

Prihlášku na účasť nájdete TU

Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.