Technické informácie

Záväzné požiadavky energetickej hospodárnosti budov uvedené vo Vyhláške MDVRR SR č. 364/2012 v súlade s STN 73 0540-2 sa postupne sprísňujú k termínu 1.1.2013, 1.1.2016 a 1.1.2019 (resp. 2021). OZ Združenie pre zatepľovanie budov k splneniu týchto požiadaviek pre navrhovanie a zhotovovanie ETICS k dátumu 1.1. 2016 vydalo dve technické informácie a to Technickú informáciu č.1 „Tepelná ochrana obvodového plášťa budov pomocou ETICS“ a Technickú informáciu č.2 „Zásady navrhovania ETICS z hľadiska protipožiarnej ochrany budov“, ktoré Vám poskytujeme v plnom znení.

Technická informácia č. 1

Tepelná ochrana obvodového plášťa budov pomocou ETICS

Technická informácia č. 2

Zásady navrhovania ETICS z hľadiska protipožiarnej ochrany pri obnove budov

Technická informácia č. 3

Zásady navrhovania a zhotovovania Zdvojenia ETICS (8,40 EUR s DPH)

Technická informácia č. 4

Tepelná ochrana obvodového plášťa budov – ultranízkoenergetická úroveň výstavby (12,00 EUR s DPH)

Technická informácia č. 5

Obnova balkónov a lodžií (19,20 EUR s DPH)

Technická informácia č. 6

Nedostatky projektovania a zhotovovania ETICS (18,00 EUR s DPH)

Technická informácia č. 7

Čo je dobré vedieť pred obnovou ? Obnova bytových a rodinných domov (19,20 EUR s DPH)

Technická informácia č. 8

Tepelná ochrana budov – základy zabezpečenia hospodárnosti budov (24,00 EUR s DPH)

Technická informácia č. 9

Budovy na obnovu v číslach (18,00 EUR s DPH)

Technická informácia č. 10

Budovy na obnovu. V akom dome bývam? (60,00 EUR s DPH)

Technická informácia č. 11

Aplikácia noriem súboru STN 72 7221

Technická informácia č. 12

Aplikácia požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť ETICS podľa STN 73 0802 (11,00 EUR s DPH)

Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.