Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

Úvod

Združenie pre zatepľovanie budov (OZ ZPZ) je občianske, profesijne združenie právnických a fyzických osôb pôsobiacich v oblasti zatepľovania obvodových plášťov budov. Členovia združenia sú organizovaní v štyroch profesijných skupinách:

  • výrobcovia systému,
  • výrobcovia komponentov ETICS,
  • zhotovitelia ETICS a
  • experti.

Riadni členovia OZ ZPZ sú výrobcovia systémov a experti, pridružení členovia OZ ZPZ sú výrobcovia komponentov ETICS a zhotovitelia ETICS.

OZ ZPZ je členom Európskej asociácie pre ETICS (EAE)

Členská základňa

Ciele združenia:

  • zvyšovanie informovanosti odbornej a neodbornej verejnosti o prínosoch a podmienkach uplatňovania tepelnoizolačných systémov v prospech konečného spotrebiteľa,
  • podpora využívania tepelnoizolačných systémov smerujúcich k dlhodobým ekologicky, ekonomicky a energeticky pozitívnym efektom,
  • podpora vysokého štandardu dodržiavania podmienok kvality výroby a realizácie tepelnoizolačných systémov,
  • podpora harmonizácie noriem a predpisov o tepelno-izolačných systémoch a normách s normami a predpismi Európskej únie

Dôležité etapy pre uplatňovanie ETICS na Slovensku

Z pohľadu uplatnenia ETICS na Slovensku pokladáme za rozhodujúce presadenie týchto 6 etáp.

viac

ETICS ako súčasť významnej obnovy budov

External  Thermal  Insulation  Composite  Systems je tepelnoizolačný systém  na  vonkajšiu tepelnú ochranu stien na báze mechanicky  upevňovaných a  lepených tepelnoizolačných dosiek omietaných jednou alebo viacerými  vrstvami malty.  

viac