Stanovy

STANOVY Občianskeho združenia Združenie pre zatepľovanie budov

Občianske združenie pre zatepľovanie budov (ďalej len občianske združenie) vzniklo registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v súlade s ustanoveniami zákona číslo 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

Článok I. Základné ustanovenia

Článok II. Účel a ciele združenia

Článok III. Členstvo

Článok IV. Práva a povinnosti členov

Článok V. Orgány združenia

Článok VI. Valné zhromaždenie

Článok VII. Predstavenstvo

Článok VIII. Kontrolná komisia

Článok IX. Hospodárenie združenia

Článok X. Zánik združenia

Článok XI. Záverečné ustanovenie

Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.