22. medzinárodná konferencia Tepelná ochrana budov 2023

OZ ZPZ ako partner konferencie Vás pozýva na v poradí 22. medzinárodná konferencia sa „Tepelná ochrana budov 2023. Prvý krok k energetickej nezávislosti“, ktorá sa uskutoční 17. až 19. mája 2023

tradične v hoteli Patria na Štrbskom Plese.

Cieľovú skupinu tvoria projektanti, autorizovaní inžinieri a architekti, odborne spôsobilé osoby na energetickú certifikáciu budov, súdni znalci, zástupcovia stavebných úradov, bytových družstiev,

zástupcovia správcov a vlastníkov bytových budov a nebytových budov, zástupcovia realitných kancelárií, výrobcovia stavebných materiálov a konštrukcií, pracovníci výskumu, vývoja, školstva a ďalšia odborná verejnosť.

Pozvánku na konferenciu nájdete TU.

Záväznú prihlášku na účasť nájdete TU.

Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.