OZ ZPZ vydal Technickú informácia č. 12 Aplikácia požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť ETICS podľa STN 73 0802.

Technická informácia na 12 stranách uvádza informácie o rozdieloch v požiadavkách podľa STN 73 0802/Z2 a STN 73 0802/Z3 resp. revidovanej STN 73 0802 (vydaná bude k 1. marcu 2023).

Najmä pomocou obrázkov uvádza princípy navrhovania ETICS z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, návrh požiarnych zábran v závislosti od hrúbky tepelnej izolácie v ETICS a návrh ETICS v závislosti

od požiarnej výšky. Uvedené sú princípy navrhovania ETICS v oblasti vystupujúcich a ustupujúcich konštrukcií, únikových a zásahových ciest ako aj požiadaviek podľa noriem súvisiacich s STN 73 0802, ktoré

platia pre obnovované budovy postavené do roku 2001 vrátane. Cena 1 výtlačku je 11,- eur vrátane DPH.
Výtlačok si môžete objednať TU

Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.