Tepelná ochrana budov 2021

Medzinárodná konferencia „Tepelná ochrana budov 2021″ sa uskutoční v novom termíne 2. až 4. februára 2022. 

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu súvisiacu so šírením koronavírusu sa 21. medzinárodná konferencia „Tepelná ochrana budov 2021 „Podstata zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov“ neuskutoční v dňoch 14. až 16. novembra 2021, ale v novom termíne 2. až 4. februára 2022 v hoteli Patria, Štrbské Pleso. Prihlásiť účasť na konferenciu je možné do 15. januára 2022.

Na 21. medzinárodnú konferenciu „Tepelná ochrana budov 2021 „Podstata zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov“ vás pozýva Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, ŠÁLA-MODI, spol. s.r.o. a Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť- člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností.

 

Cieľová skupina:
Cieľovú skupinu tvoria projektanti, autorizovaní inžinieri, odborne spôsobilé osoby na energetickú certifikáciu budov, súdni znalci, zástupcovia stavebných úradov, bytových družstiev, zástupcovia správcov a vlastníkov existujúcich bytových a nebytových budov, zástupcovia realitných kancelárií, výrobcovia stavebných materiálov a konštrukcií a ďalšia odborná verejnosť.

Konferencia je zaradená do systému celoživotného vzdelávania členov SKSI v odbornej sekcii Pozemné stavby.
Konferencia je akreditovaná vo vzdelávacom programe TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2021, Podstata zabezpečenia energetickej hospodárnosti projekte celoživotného vzdelávania ČKAIT a je ohodnotená 3 bodmi.

Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.