Tepelná ochrana budov 2021

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, ŠÁLA-MODI, spol. s.r.o., Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť- člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností vás pozývajú na 21. medzinárodnú konferenciu TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2021: Podstata zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov.

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu súvisiacu so šírením koronavírusu sa 21. medzinárodná konferencia „Tepelná ochrana budov 2021 „Podstata zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov“ neuskutoční v dňoch 14. až 16. novembra 2021, ale v novom termíne 2. až 4. februára 2022 v hoteli Patria, Štrbské Pleso

 

Pri zabezpečovaní ubytovania v novom termíne konania konferencie je bezpodmienečne potrebné nahlásiť heslo „TOB21“. Ďalšie možnosti ubytovania sú na portáli: Hotely Štrbské Pleso (napr. hotel Toliar, Hotel Trigan, hotel Panorama, hotel FIS, hotel Crocus, Penzión Pleso, Wellnes hotel Borovica). 

V prípade zaslanej záväznej prihlášky na pôvodný termín postačí potvrdiť prihlášku a uhradiť účastnícky poplatok.

 

Snahou organizátorov je fyzické stretnutie účastníkov v tradičnom prostredí konania tepelnotechnickej konferencie. Tešíme sa na vašu účasť.

Prihlásiť účasť na konferenciu je možné do 15. januára 2022.

Tešíme sa na vašu účasť

Zmena spôsobu konania konferencie – OZNAM

Zmena spôsobu konania konferencie – PRÍLOHA


Tématické okruhy konferencie:

  • Právne a technické predpisy súvisiace s tepelnou ochranou a energetickou hospodárnosťou budov
  • Stavebné materiály, systémy a stavebné konštrukcie zabezpečujúce tepelnú ochranu budov a predpoklady splnenia požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov
  • Metódy posúdenia a trendy zabezpečujúce výstavbu a obnovu budov s takmer nulovou potrebou energie
Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.