AKTUÁLNE PROBLÉMY ZHOTOVOVANIA ŠPECÁLNYCH PRÁC S UPLATNENÍM ETICS

Dobrý deň,

dovoľte nám aj v tomto roku pozvať vás na Odborný seminár s názvom „Aktuálne problémy obnovy budov zhotovovaním ETICS“ organizovaný Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n. o. v spolupráci s OZ Združenie pre zatepľovanie budov, ktorý je určený predovšetkým, nie však výlučne, pre zhotoviteľov ETICS a na ktorom sa opäť budeme venovať aktuálnym témam súvisiacim s požiadavkami na kvalitu realizovaných prác, ako i najčastejším problémom z praxe v uvedenej oblasti.

Odborný seminár pre zhotoviteľov ETICS sa uskutoční v termíne 11. apríla 2022 od 10:00 do 13:00 hod. online, pričom účastnícky poplatok sa znížil na 64,- eur vrátane DPH. Na základe zaslania prihlášky Vám zašleme link.

Pozvánku na podujatie s podrobným programom a organizačnými pokynmi, ako aj záväznú prihlášku nájdete v prílohe.

Každý účastník školenia obdrží novú publikáciu „Technická informácia č. 10: Obnova budov. V akom dome bývam?“, ktorá je v cene školenia.

Ponúkame možnosť doobjednať si aj ďalšie publikácie – „Technická informácia č.10: Obnova budov. V akom dome bývam?“.

S pozdravom

                                            prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.

predsedníčka

Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.