Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

Možné formy podpory

  

Pri financovaní obnovy (zatepľovania) bytového domu je možné odporúčať nasledovnú postupnosť  krokov získanú na základe viacročných domácich a  zahraničných poznatkov.

Možné formy podpory (PDF)