Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

10 dôvodov pre zatepľovanie

1. Zníženie potreby tepla  na vykurovanie o približne 30 %,

2. Odstránenie  zatekania do obvodových plášťov ,

3. Odstránenie hygienických nedostatkov prejavujúcimi sa najmä plesňami,

4. Zlepšenie tepelnej pohody zvýšením vnútornej povrchovej teploty,

5. Zníženie teplotného namáhania nosných konštrukcií,

6. Zamedzenie korózie výstuže v stykoch a spojoch panelov,

7. Predĺženie životnosti obvodového plášťa o  25 rokov,

8. Zlepšenie architektonického vzhľadu budovy,

9. Zlepšenie zdravia užívateľov budovy,

10. Zníženie emisii CO2