Fórum slovenského stavebníctva 2021

Odborná konferencia Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Kedy: 20.10.2021, 9.00 – 13.50 h Kde: Hotel Tatra Bratislava, Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava Ciele podujatia: Zoznámenie sa s najnovšími trendami a poznatkami. Výmena skúseností medzi odbornou verejnosťou. Propagácia dobrej praxe a úspešných príkladov. Odborná diskusia účastníkov investičnej výstavby.   Podujatie je určené všetkým účastníkom investičnej výstavby, verejným […]

30. rokov zatepľovania a obnovy budov na Slovensku

Dnes je to presne 30. rokov čo sa začala na Slovensku oficiálne uskutočňovať obnova budov najmä tepelnou ochranou zatepľovaním na základe prijatia programového vyhlásenia Uznesenia vlády SR č. 493 z 10. septembra 1991. Uskutočňovanie zatepľovania budov súviselo s vytvorením nástrojov finančnej podpory poskytovanej na základe Smernice postupov a technických podmienok dodatočného zatepľovania a odstraňovania vád […]

EAE Award – ETICS FORUM 2021

V rámci 5. ročníka európskej konferencie ETICS Forum 2021 sa po prvýkrát zaradí do programu odovzdávanie ceny EAE Award 2021. Organizácia EAE (European Association for ETICS) pripravuje prvý ročník ceny EAE Award, ktorej cieľom je preukázať, že energeticky efektívne budovy a vynikajúca architektúra môžu ísť ruka v ruke. EAE chce odmeňovať presvedčivé technické, ekologické a estetické […]

Odborný seminár pre zhotoviteľov ETICS

Odborný seminár pre zhotoviteľov ETICS  sa uskutočnil vo forme videokonferencie  Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. spolu s OZ Združením pre zatepľovanie budov pripravil najmä pre zhotoviteľov ETICS  pravidelný odborný seminár na 17. marca 2020 vo Zvolene. Potom sme prihlásených účastníkov seminára informovali o 18. máji 2020 ako náhradnom termíne za 17. marec 2020 , ale ani […]