Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

Predstavenstvo a kancelária ZPZ

Kancelária združenia:

Občianske združenie

Združenie pre zatepľovanie budov (OZ ZPZ)

Studená 3

821 04 Bratislava

 

GPS: 48.17988, 17.179055

IČO: 30786436

IBAN: SK84 0200 0000 0033 3164 0751

DIČ: 2021593772

IČ DPH: SK202 159 3772

 

Kontaktná osoba:

Telefón:  02/492 28 511, 0905 620 759,

e-mail: sekretariat@zpzb.sk

Predstavenstvo združenia:

Prof. Zuzana Sternová PhD., predsedníčka predstavenstva OZ ZPZ,

Ing. Luboš Fussek, člen predstavenstva OZ ZPZ,

Ing. Jozef Kňažek, člen predstavenstva OZ ZPZ.