Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

Plánované podujatia

1.10.2013

Pozvánka na odborný seminár DOPAD NOVÝCH PREDPISOV NA VÝZNAMNÚ OBNOVU BYTOVÝCH BUDOV

Cieľom seminára je poskytnúť vlastníkom, správcom a užívateľom bytových budov podrobný výklad k novým právnym a technickým predpisom súvisiacich s obnovou budov, ktoré platia alebo sú účinné od 1. januára 2013, 1. júna 2013 a 1. januára 2014 s cieľom správne pripraviť projektovú dokumentáciu a žiadosti, vyplniť potrebné údaje v nových žiadostiach pre formy podpory obnovy budov požadované k 1. januáru 2014. viac