Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

Plánované podujatia

4.10.2015

Seminár „Nové požiadavky na navrhovanie ETICS

Cieľom seminára „Nové požiadavky na navrhovanie ETICS z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti pri obnove budov“ je pripraviť oprávnené osoby na nové úlohy súvisiace so spracovaním projektovej dokumentácie obnovy obvodových plášťov budov pomocou tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS). Tieto nové úlohy sú požiadavkami na protipožiarnu bezpečnosť pri obnove budov nadväzujúce na sprísnené požiadavky tepelnej ochrany od 1. 1. 2016, najmä potrebu navrhovať a zabudovať väčšie hrúbky tepelných izolácií v ETICS. OZ Združenie pre zatepľovanie budov je spoluorganizátorom týchto seminárov spolu s TSÚS n.o. a SKSI. Pozvánku na tento ... viac

30.4.2015

18. konferencia Tepelná ochrana budov

V dňoch 21. - 22. mája 2015 uskutoční sa na Štrbskom plese v hoteli Patria 18. konferencia Tepelná ochrana budov s názvom Cesta k budovám s takmer nulovou potrebou energie. viac

27.1.2014

ODBORNÝ SEMINÁR PRE ZHOTOVITEĽOV ETICS

SEMINÁR SA USKUTOČNÍ dňa 12. 2. 2014 v hoteli TENIS vo ZVOLENE Zameranie odborného seminára: poskytnúť zhotoviteľom vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS), výrobcom systémov a jednotlivých komponentov ETICS podrobný výklad k novým právnym a technickým predpisom súvisiacim so zhotovovaním ... viac

1.10.2013

Pozvánka na odborný seminár DOPAD NOVÝCH PREDPISOV NA VÝZNAMNÚ OBNOVU BYTOVÝCH BUDOV

Cieľom seminára je poskytnúť vlastníkom, správcom a užívateľom bytových budov podrobný výklad k novým právnym a technickým predpisom súvisiacich s obnovou budov, ktoré platia alebo sú účinné od 1. januára 2013, 1. júna 2013 a 1. januára 2014 s cieľom správne pripraviť projektovú dokumentáciu a ... viac