Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

Seminár Nové požiadavky na navrhovanie ETICS z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti

Cieľom seminára je pripraviť oprávnené osoby na nové úlohy súvisiace so spracovaním projektovej dokumentácie obnovy obvodových plášťov budov pomocou tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS).

Cieľovú skupinu tvoria autorizovaní architekti, stavební inžinieri, projektanti, súdni znalci a ďalšia odborná verejnosť. Pozvánku si môžete stiahnuť tu.


späť na zoznam