Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

Seminár „Nové požiadavky na navrhovanie ETICS

Cieľom seminára „Nové požiadavky na navrhovanie ETICS z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti pri obnove budov“ je pripraviť oprávnené osoby na nové úlohy súvisiace so spracovaním projektovej  dokumentácie  obnovy  obvodových  plášťov  budov  pomocou  tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS). Tieto nové úlohy sú požiadavkami na  protipožiarnu bezpečnosť pri obnove budov nadväzujúce na sprísnené požiadavky tepelnej ochrany od 1. 1. 2016, najmä potrebu navrhovať  a zabudovať väčšie hrúbky tepelných izolácií v ETICS.  OZ Združenie pre zatepľovanie budov je spoluorganizátorom týchto seminárov spolu s TSÚS n.o. a SKSI. Pozvánku na tento seminár pripájame.


späť na zoznam