Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

Pozvánka na odborný seminár DOPAD NOVÝCH PREDPISOV NA VÝZNAMNÚ OBNOVU BYTOVÝCH BUDOV

 Hotel ALEXANDRA  v Púchove dňa 24.októbra 2013

 

8.30 - 9.30        Prezentácia

 

9.30 - 9.45        Otvorenie - Odborný garant odborného seminára

9.45 -10.15       Zmeny v právnych predpisoch v oblasti obnovy bytového fondu

                          Ing. Jana  Čerňanská, odbor ekonomiky bývania, MDVRR SR

10.20 - 10.50    Podmienky a nové možnosti vo forme podpory obnova bytovej budovy zo ŠFRB v roku

                          2014

                          Ing. Eva Šimlovičová, vedúca odd. schvaľovania úverov ŠFRB

10.55 - 11.20    Rozsah vykonanej obnovy budov  a výsledky  SOBD 2011

                          Ing. Anton Novotný , OZ ZPZ

11.25 - 12.10    Požiadavky z Nariadenia č. 315/2011, Zákona č. 133/2013 Z. z., Vyhlášky MDVRR SR č.

                          162/2013 Z. z., zmeny oproti doteraz platnej legislatíve pre stavebné výrobky

                          Ing. Dáša Kozáková, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

 

12.10 -12.45   Prestávka spojená s občerstvením a možnosťou oboznámenia s  prezentačnými

                           materiálmi)

 

 12.45 -13.30     Povinnosti vlastníkov bytov pri zabezpečovaní tepelnej ochrany budov  a energetickej

                           hospodárnosti budov

                           prof. Ing.  Zuzana Sternová, PhD., Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

13.35 - 14.00     Potrebný rozsah projektovej dokumentácie pre významnú obnovu budov

                           Ing. Roman Horečný, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

14.05 - 14.30    Správne kotvenie ETICS - čo by mal investor vedieť

                          Ing. Peter Briatka, PhD., Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

 

14.30 - 15.00    Diskusia k predneseným prednáškam

 

15.00                Ukončenie seminára

 

 

Miesto konania:        Kongresová sála hotela ALEXANDRA Púchov

                                        GPS: 49.1265, 18.33

 

Účastníci obdržia:     Zborník prednášok a k dispozícii budú aj prospektové materiály členov OZ ZPZ

 

Účastnícky poplatok: 36 EUR vrátane 20 % DPH

Účastnícky poplatok obsahuje náklady na organizáciu seminára, zborník prednášok a občerstvenie.

Účastnícky poplatok je možné uhradiť prevodom na účet č. 167 056 31 57/0200 pod variabilným symbolom č. 10132410 najneskôr do 21.10.2013 alebo v hotovosti priamo pred začatím odborného seminára.

 

Vyplnenú záväznú prihlášku treba zaslať:

Faxom na číslo 02 444 53 617, mailom  na adresu info@tsus.sk  alebo  poštou

na  adresu  Sekretariát TSÚS n.o., Studená 3,  821 04 Bratislava  najneskôr  do  18. októbra 2013.

 

Ubytovanie: Organizátori nezabezpečujú ubytovanie pre účastníkov odborného seminára. Ubytovanie si zabezpečia účastníci sami. Predbežná rezervácia kapacity hotela na heslo "OZ ZPZ" je do 30. septembra 2013.

 

Kontakt na hotel:

ALEXANDRA HOTEL, s.r.o.

Dvory 581/14B, 02 0101 Púchov

Tel.: +421 42 4666 000, +421 42 4666 001, +421 42 4666 001, recepcia@hotelalexandra.sk

 

Odborný garant seminára:

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., riaditeľka Technického a skúšobného ústavu stavebného (TSÚS), n.o. a predsedkyňa OZ ZPZ

 

Organizačný garant seminára:

Ing. Anton Novotný, výkonný riaditeľ OZ ZPZ


späť na zoznam