Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

Tepelná ochrana budov 2017- 19. medzinárodná konferencia

POZVÁNKA NA KONFERENCIU

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. ako odborný garant a spoluorganizátor,         

 Ministerstvo  dopravy, výstavby  a  regionálneho rozvoja  SR,  Slovenská komora 

 stavebných inžinierov  a  Slovenská stavebná vedecko-technicka spoločnosť  ako 

 organizačný garant pripravuje  19. medzinárodnú konferenciu  "Tepelná ochrana

  budov 2017 – Quo vadis tepelná ochrana budov”, ktorá sa uskutoční v dňoch

  25. a 26. mája 2017 tradične (od roku 1974) vo Vysokých Tatrách, v hoteli Patria

  na Štrbskom Plese.

Pozvánka

Prihláška
Podmienky pre partnerov


späť na zoznam