Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

Plánované podujatia

21.3.2017

Tepelná ochrana budov

Quo vadis tepelná ochrana budov viac

8.3.2017

Pozvánka na 24. konferenciu Teória a konštrukcie pozemných stavieb

Dňa 24.3.2017 sa bude konať 24. Konferencia k aktuálnym požiadavkam a podmienkam zhotovovania ETICS. viac

26.10.2016

Tepelná ochrana budov 2017- 19. medzinárodná konferencia

QUO VADIS tepelná ochrana budov viac

4.10.2015

Seminár „Nové požiadavky na navrhovanie ETICS

Cieľom seminára „Nové požiadavky na navrhovanie ETICS z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti pri obnove budov“ je pripraviť oprávnené osoby na nové úlohy súvisiace so spracovaním projektovej dokumentácie obnovy obvodových plášťov budov pomocou tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS). Tieto nové ... viac