Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

Aktuálne informácie

26.5.2015

Podporné kroky OZ ZPZ pre uplatňovanie ETICS

Jednou z najaktuálnejších výziev, ktoré pred združením v súčasnosti stoja je stanovenie kritérií pre optimálnu realizáciu sanácie obvodových plášťov budov a kladenie zvýšeného dôrazu na používanie systémových riešení pri zhotovovaní ETICS. viac

22.7.2013

OBNOVA BUDOV Z HLADISKA SČÍTANIA BYTOV A DOMOV

S dátumom 15. 4. 2013 vyšla v poradí už tretia publikácia Štatistického úradu SR sumarizujúca údaje o domoch a bytoch Základné údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 (SOBD 2011), byty v domoch v SR, krajoch, okresoch a obciach. viac

30.5.2010

Zoznam ETICS, na ktoré TSÚS n.o. vystavil licencie pre zhotoviteľov ETICS

Licencie zhotoviteľov sú na konkrétne systémy ETICS. Počet systémov ETICS, na ktoré sú udelené licencie od TSÚS n.o.je v súčasnosti 34 ETICS. viac

2.7.2009

Výpočet zatepľovanej plochy

Výpočet zatepľovanej plochy viac