Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

Aktuálne informácie

22.7.2013

OBNOVA BUDOV Z HLADISKA SČÍTANIA BYTOV A DOMOV

S dátumom 15. 4. 2013 vyšla v poradí už tretia publikácia Štatistického úradu SR sumarizujúca údaje o domoch a bytoch Základné údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 (SOBD 2011), byty v domoch v SR, krajoch, okresoch a obciach. viac

30.5.2010

Zoznam ETICS, na ktoré TSÚS n.o. vystavil licencie pre zhotoviteľov ETICS

Licencie zhotoviteľov sú na konkrétne systémy ETICS. Počet systémov ETICS, na ktoré sú udelené licencie od TSÚS n.o.je v súčasnosti 34 ETICS. viac

2.7.2009

Výpočet zatepľovanej plochy

Výpočet zatepľovanej plochy viac

2.7.2009

Obsah, podmienky, postupy a možnosti Vládneho programu zatepľovania.

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 20.mája 2009 uznesením č. 379 schválila Vládny program zatepľovania. Predmetom podpory sú budovy na bývanie a to rodinné a bytové domy. Oprávnenými projektmi sú projekty pre stavby, ktoré zabezpečujú zlepšenie požadovaných tepelno-technických vlastností budov na bývanie a to ... viac

21.2.2008

Doterajší vývoj a súčasný stav v licenciách pre zhotoviteľov zatepľovacích prác

Doterajší vývoj a súčasný stav v licenciách pre zhotoviteľov zatepľovacích prác viac