Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

Technická informácia č. 6

 

 

OZ Združenie pre zatepľovanie budov (OZ ZPZ) pokračuje vo vydávaní technických informácií. Technická informácia č.6 vyšla pod názvom „Nedostatky projektovania a zhotovovania ETICS“ a má tri hlavné kapitoly.

Kapitola Nedostatky v projektovaní ETICS rozoberá požiadavky na projektovú dokumentáciu obnovy budov s uplatnením ETICS podľa STN 73 2901: 2015 a podrobne uvádza výskyt najčastejších nedostatkov projektovej dokumentácie na stavebné povolenie, ktorá sa má zhotoviť ako realizačná projektová dokumentácia.

Kapitola Nedostatky v zhotovovaní ETICS rozoberá nedostatky zistené v skladbe ETICS, nedostatky pri príprave podkladu, v zhotovovaní tepelnoizolačnej vrstvy, v kotvení tepelnoizolačných dosák rozpernými kotvami, v zhotovení výstužnej vrstvy a povrchovej vrstvy. Okrem opisu nedostatkov sú tieto zdokumentované fotografiami a súčasne je navrhnuté správne riešenie detailu.

Veľmi dôležitou je tretia kapitola publikácie Nedostatky v zhotovovaní detailov a návrh správneho riešenia, v ktorej sa poukazuje na potrebu riešenia detailov vyplývajúcich z konkrétneho pôvodného riešenia budovy a jeho stavebných konštrukcií. Fotografie nedostatkov a návrh správneho detailu riešenia, uvedením príkladov od založenia ETICS na teréne až po ukončenie pri atike, vrátane riešenia balkónov, lodžií  a  dilatácie, je potrebnou pomôckou pre projektanta, zhotoviteľa, ale aj správcu a stavebníka.

Technickú informáciu č. 6, ktorú spracoval TSÚS, n.o., vydalo pre OZ ZPZ vydavateľstvo JAGA, a. s. a distribuuje ju OZ ZPZ na základe objednávky zaslanej na www.sekretariát.zpzb. Cena jednej publikácie je 18,- eur vrátane DPH.

 


späť na zoznam