Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

Odborný seminár pre zhotoviteľov ETICS

Odborný seminár pre zhotoviteľov ETICS  sa uskutočnil vo forme videokonferencie

 

 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. spolu s OZ Združením pre zatepľovanie budov pripravil najmä pre zhotoviteľov ETICS  pravidelný odborný seminár na 17. marca 2020 vo Zvolene. Potom sme prihlásených účastníkov seminára informovali o 18. máji 2020 ako náhradnom termíne za 17. marec 2020 , ale ani tento termín sa pre COVID – 19 nemohol uskutočniť. Tak sa organizátori rozhodli uskutočniť seminár vo forme videokonferencie v dňoch 21. 4. 2020, 23. 4. 2020 a 28. apríla 2020 s týmto programom:

● Rozsah zatepľovania bytových budov v SR a predpoklady získavania štatistických   
    údajov;
● Nové právne predpisy a technické normy súvisiace s obnovou budov ;
● Technické a právne predpisy súvisiace so stavebnými výrobkami;
● Zmeny v podmienkach na udeľovanie licencií zhotovovania špeciálnych stavebných
   prác;
● Najčastejšie zistenia nedostatkov zhotovovania  ETICS a zabudovania otvorových  
    konštrukcií na stavbe;
● Metódy a meranie vlastností stavebných výrobkov a konštrukcií pri inšpekčnej činnosti
    na stavbách;
● Tepelná ochrana budov, základ zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov.
 

Týchto troch videoseminárov sa zúčastnilo spolu 53 účastníkov a 4 prednášatelia. Prihláseným účastníkom odborného seminára bola zaslaná Technická informácia č. 8 a budú ešte poslané texty powerpointových prezentácií všetkých prednášok.

Technickú informáciu č.8, ale aj ostatné technické informácie je možné si objednať. Podrobné informácie aj s objednávkovým formulárom poskytuje ďalší príspevok v Aktuálnych informáciách webového sídla www.zpzb.sk


späť na zoznam