Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

Objednanie technických informácií OZ ZPZ

Vydávanie technických informácií OZ ZPZ, rozšírené o technickú

informáciu č.7

 

Za účelom vytvorenia možnosti podrobnejšie spoznať postupy a procesy obnovy obvodových plášťov pomocou ETICS a obnovy vystupujúcich  konštrukcií budov v súlade s postupnými, ale dosť rýchlymi sprísňovanými kritériami energetickej hospodárnosti budov vydáva OZ Združenie pre zatepľovanie budov technické informácie, ktoré je možné si objednať. Názov a stručný obsah jednotlivých technických informácií je nasledovný:

Technická informácia č.1  „Tepelná  ochrana obvodového plášťa budov   pomocou ETICS“ uvádzala princípy navrhovania   ETICS podľa nových  predpisov zavedených revíziou   STN 73 2901 a zmenou 2 STN 73 0802. 

Technická   informácia č.2 „Zásady navrhovania  ETICS z  hľadiska protipožiarnej ochrany budov“ predkladala  rozhodujúce nové riešenia protipožiarnej ochrany budov podľa nových predpisov zavedených s platnosťou od 1. septembra 2015  a to cez princípy navrhovania  tepelnoizolačných systémov v závislosti na účele a výške budovy. Pre potrebnú dotlač sa upravila aj cena publikácie na 9,00 Eur vr. DPH.

Technická informácia č.3 Navrhovanie a zhotovovanie zdvojenia ETICS" riešila špecifický problém splnenia požiadaviek ultranízkoenergetickej úrovne

výstavby, najmä pri bytových domoch, kde sa už uplatnil ETICS podľa pôvodných, menej prísnych kritérií

Technickú informácia č. 4: „Tepelná ochrana obvodového plášťa budov – ultranízkoenergetická úroveň výstavby“ rieši dosiahnutie tejto energetickej úrovne výstavby u obvodových pláštov.

Technická informácia č. 5: „Obnova balkónov a lodžií“ zahrnuli všetky zmeny pri ETICS, ale aj vystupujúcich konštrukciách bytových budov vyvolaných prechodom na ultranízkoenergetickú úroveň výstavby pri obnove budov.

Technická informácia č. 6: „Nedostatky pri projektovaní a zhotovovaní ETICS“ obsahuje prehľad nevhodného a nedostatočného navrhovania v rámci spracovania projektovej dokumentácie obnovy budov, ale najmä nedostatkov pri zhotovovaní ETICS, s vysvetlením nedostatku a odkazom na jeho správne riešenie.

Technická informácia č.7:  " Obnova rodinných a bytových domov" s doplňu-

júcim názvom "Čo je dobré vedieť pred obnovou" usmerní a uvedie rozdiely v jednotlivých stupňoch energetickej úrovne výstavby pre obnovu bytových a rodinných domov.  TI č.7 bude uvedená na seminári vo Zvolene dňa 28.2. 2019

Všetky uvedené technické informácie vydalo OZ Združenie pre zatepľovanie budov a je možné si ich objednať na príslušnom objednávkovom formulári, kde je uvedená aj cena jednotlivých technických informácií.

 

Objednávkový formulár TU


späť na zoznam