Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

Možnosť objednania technickej informácie č. 5, ako aj predošlých technických informácií

Návrh obnovy balkónov, zapustených, polzapustených a predsadených lodžií, vrátane potrebných projektových podkladov je obsahom Technickej informácie č.5. Pri návrhu balkónov ide o splnenie sprísnených požiadaviek na tepelnú ochranu obvodových plášťov a požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov. Pri predsadených lodžiách sa  riešenie zameriava na vytvorenia dilatácie, ktorá zabráni vzniku trhlín v styku lodžie a obvodového plášťa. Návrh a zhotovenie detailov  rešpektuje vplyv vzájomne rozdielnych posunov  lodžie a budovy s cieľom zamedzenia vzniku trhlín po obnove lodžie a obnove obvodového plášťa pomocou ETICS. Návrh obnovy balkónov je s menšími, zdôvodnenými hrúbkami tepelnej izolácie. Riešiteľom úlohy na základe objednávky OZ ZPZ je TSÚS, n.o. Návrh riešenia predsadenej lodžie sa overoval hygrotermálnou skúškou podľa návodu ETAG/EAD 004. V skúšobni TSÚS n.o., v  hygrotermálnej komore pôsobili na konštrukčný model teplotné cykly 20 až 70° C, vrátane cyklov dažďa 20 dní a cyklov s teplotami do -20°C.

Publikácia OZ ZPZ Technická informácia č. 5 obsahuje projektové podklady všetkých rozhodujúcich detailov (kritických miest), s postupmi ich zhotovovania, s výsledkami tepelnotechnických výpočtových analýz a výsledkami skúšok. Technickú informáciu č. 5, ale aj predošle technické informácie vydané OZ ZPZ si môžete objednať cez priložený  objednávkový formulár → TU


späť na zoznam