Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

Objednávkový formulár na Technické informácie, vrátane Technickej informácie č.8

Adresát:        Občianske združenie Združenie pre zatepľovanie budov

                         Studená 3

                         821 04  Bratislava

 

Objednávka publikácií OZ ZPZ

 

Záväzne si objednávame publikácie OZ ZPZ:

1.Technická informácia č. 1

Tepelná ochrana obvodového plášťa budov pomocou ETICS  (12,00 € vr.DPH)          ks...................

2.Technická informácia č. 2

Zásady navrhovania ETICS z hľadiska protipožiarnej ochrany

pri obnove budov (9,00 € vr. DPH)                                                                                      ks .................

3. Technická informácia č. 3

Zásady navrhovania a zhotovovania Zdvojenia ETICS  (8,40 € vr. DPH)                         ks..................

4. Technická informácia č. 4

Tepelná ochrana obvodového plášťa budov – ultranízkoenergetická

úroveň výstavby (12,00 € vr. DPH)                                                                                       ks...................

5.Technická informácia č. 5

Obnova balkónov a lodžií (19,20 € vr. DPH)                                                                        ks ..................

6. Technická informácia č. 6

Nedostatky projektovania a zhotovovania ETICS (18,00 € vr. DPH)                                 ks.. ................

7. Technická informácia č. 7

Čo je dobré vedieť pred obnovou ... ?

Obnova bytových a rodinných domov (19,20 € vr. DPH)                                                   ks ................

8.Technická informácia č. 8

Tepelná ochrana budov – základy zabezpečenia hospodárnosti budov (24,00 vr.DPH)

                                                                                                                                                    ks....................

Fakturačné údaje:

Objednávateľ (adresa):      .........................................................................................................................................

e-mailová adresa: ......................................................................................................................................................

IČO:          .......................................

DIČ:          .......................................

IČ DPH:    .......................................

 

Dátum:  .....................................................                           Podpis objednávateľa:  ....................................................


späť na zoznam