Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

50 rokov kontaktných zatepľovacích systémov

Časopis Deutsches Ingenieur Blatt  v  č. 4/2007 konštatuje, že pri prvom nasadení systému kontaktného zatepľovania v roku 1957 nikto netušil, že za 50 rokov sa len v SRN zhotoví touto metódou zatepľovania 10 milión m2 zvislých plôch budov ročne.

Kontaktné zatepľovacie systémy pomáhajú výrazne znížiť straty energie, ale k tomu je potrebné, aby takýto systém bol odborne inštalovaný a udržiavaný. Spolková vláda  postupne štvornásobne zvýšila hodnotu podpory na  tepelnú ochranu budov a len za rok 2006 bolo v SRN takto sanovaných 265 000 bytov a rodinných domov. V SRN sa  týmito opatreniami na byt o ploche 83 m2 ušetrí na nájomnom až 500 €. Autor článku zdôrazňuje,že okrem úspor energii  sa zabraňuje zatekaniu do fasád, odstraňujú plesne, predlžuje sa  životnosť budovy, znižuje sa potreba údržby a oprav domu, zlepšuje sa zvuková izolácia bytu i budovy. Nevyplnili sa obavy z malej trvanlivosti sytému, z obmedzenia prievzdušnosti zateplených stien  alebo vplyvu tesných stien na zhoršenie zdravia obyvateľstva. Na údržbu a opravy zatepľovacích systémov bol potrebný bežný čas ako pri ostatných stenových konštrukciach a vznikle závady boli prevážne zapričinené ľudským faktorom. Článok končí konštatovaním, že keby kontaktné zatepľovacie systémy neboli, museli by sa aj tak teraz vymyslieť. Ich prednosťou je  najmä to, že sa dajú stále zdokonalovať ako vo voľbe materiálu, tak aj technologicky.


späť na zoznam