Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

25. KONFERENCIA TOB - RIEŠENIE AKTUÁLNYCH PROBLÉMOV OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV

Cieľom konferencie je oboznámiť projektantov, autorizovaných inžinierov, architektov, zároveň aj pracovníkov štátnej správy, odborne spôsobilé osoby na stavebný dozor a stavby vedúcich, zástupcov miesta obcí, dodávateľov stavieb, správcov budov, zástupcov bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov a aj vlastníkov nebytových budov s aktuálnymi podmienkami na navrhovanie, zabudovanie a zhotovovanie obvodových plášťov a otvorových konštrukcií budov spĺňajúcich platné požiadavky na tepelnú ochranu, kvalitu a zabezpečujúcich postupný prechod na výstavbu budov s takmer nulovou potrebou energie.
Konferencia je zaradená do systému celoživotného vzdelávania členov SKSI v odbornej sekcii Pozemné stavby.

pozvánka

program

prihláška


späť na zoznam