Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

Aktuálne informácie

14.6.2020

Poznáme rozsah zatepľovania stanovený odborným odhadom OZ ZPZ za rok 2019

Výsledky rozsahu zatepľovania-zhotovovania ETICS v bytovej výstavbe sme rozšírili o výsledky zhotovenia ETICS v bytovej výstavbe za rok 2019 viac

14.6.2020

Odborný seminár pre zhotoviteľov ETICS

Seminár poskytuje každoročne najnovšie poznatky so zhotovovaním ETICS a to od súvisiacich nových právnych predpisov, cez nové kritéria zhotovovania ETICS, ich hodnotenia až po rozsah ETICS zhotoveného pri obnove bytových budov. viac

16.3.2020

Objednávkový formulár na Technické informácie, vrátane Technickej informácie č.8

OZ ZPZ vydáva Technické informácie s cieľom informovať o správnom postupe pri zabezpečení energetickej hospodárnosti budov od návrhu až po zhotovenie podľa sprísňovaných predpisov a postupov daných európskymi predpismi prevzatými do zákonov a postupov v SR. viac

23.10.2018

Technická informácia č. 6

Technická informácia č. 6 poskytuje prehľad nedostatkov pri projektovaní a zhotovovaní ETICS a navrhuje spôsob ich odstránenia viac