Telefón/Fax: +421 (0)2 492 28 511

Členská základňa OZ ZPZ

Riadni členovia:

Baumit, spol. s r.o.
Žižkova 9,
811 02 Bratislava

Caparol Slovakia, s.r.o.
Bajkalská 4

821 08 Bratislava

EDISON s.r.o.,
Brnianska 2329/6,
911 05 Trenčín

BASF Slovensko spol. s.r.o.
Einsteinova 23,
051 01 Bratislava
Divízia Weber - Terranova
Saint-Gobain Construction
Products, s.r.o
Stará Vajnorská 139,
831 04 Bratislava

Stomix Slovensko s.r.o.
Južná trieda 78,
040 01 Košice

Henkel Slovensko, spol. s.r.o.
Záhradnícka 91,
820 09 Bratislava

CEMIX s.r.o.
Veľké Leváre č. 1304
908 73 Veľké Leváre

Technický a skúšobný
ústav stavebný, n.o.
Studená 3,
821 04 Bratislava

Pridružení členovia:

BEKWOODCOTE, s r.o.
Odborárska 52,
831 03 Bratislava

EJOT Slovakia, s.r.o.
Južná trieda 82,
040 17 Košice

Austrotherm, s.r.o.
Magnetová 11,
831 04 Bratislava

Polyform, s.r.o.
Terézie Vansovej 10,
065 03 Podolínec

KNAUF INSULATION, s.r.o. 
Železničný rad 24,
968 14 Nová Baňa

Divízia ISOVER
Saint-Gobain Construction
Products, s.r.o
Stará Vajnorská 139,
831 04 Bratislava

TOPKRAFT SK a.s.
Priemyselná 9050/1,
907 01 Myjava

IZOLA KOŠICE s.r.o.
Textilná 8,
040 01 Košice

MONTY Pro spol. s.r.o.

Paseinkova 2D

821 06 Bratislava

KOELNER Slovakia, s.r.o.
Dlhá 95, 010 09 Žilina

LIKOV SK s.r.o.
Na Hrebienku 5/1489,
811 02 Bratislava

Mediálni partneri:

JAGA GROUP, s.r.o
Imricha Karvaša 2, 811 07 Bratislava

Čestní členovia: Ing. Anton Novotný. Ing. Daniel Baláž